Category: Blog Kỹ thuật

Category: Blog Kỹ thuật

NHỮNG ĐIỂM CƠ BẢN CỦA CÁP SOLAR
17/01/2021 Blog Kỹ thuật, Tìm về hiểu điện mặt trời admin

NHỮNG ĐIỂM CƠ BẢN CỦA CÁP SOLAR Cáp năng lượng mặt trời (Photovoltaic cable), đôi khi được gọi là ‘Dây PV’ hoặc ‘Cáp PV’ là loại cáp solar quan trọng nhất của bất kỳ hệ thống năng lượng mặt trời PV nào. Các tấm pin mặt trời tạo ra điện năng phải được chuyển đi

Read More